Gotlands nation

På Östra Ågatan 13, precis invid Fyrisån, med utsikt över domkyrkan hittar du Gotlands nation. Den näst minsta nationen, den enda nationen på rätt sida ån! Vi må vara små, men vår verksamhet är bred vilket gör det lätt att bli en del av nationen och gemenskapen.

Vald dag

Inga aktiviteter.