Synpunkter på hemsidan?

För kommentarer och frågor om denna sida vänligen kontakta oss på portal@kuratorskonventet.se.

Under sommaren och i början av terminer kan det ta lite längre tid att få svar på grund av hög belastning.

Bostadsfrågor?

Frågor om bostäder hos Norrlands, Gästrike-Hälsinge och Stockholms nation kan besvaras av info@studentvagen.se.

Samarbetspartners