Göteborgs nation

Göteborgs nation är Uppsalas minsta nation, med cirka 500 medlemmar. Nationen grundades 1667 och riktade sig ursprungligen till studenter från Göteborg, Bohuslän och Halland, men är idag öppen för studenter från hela landet. Du hittar vår betongborg på S:t Larsgatan 7.

Vald dag

Inga aktiviteter.