Variable is undefined

Gotlands nation

På Östra Ågatan 13, precis invid Fyrisån, med utsikt över domkyrkan hittar du Gotlands nation. Den näst minsta nationen, den enda på rätt sida ån!
Variable is undefined
dateLabel fromDate toDate cats orgs noNationCard
start stop
    Object required
Samarbetspartners