Variable is undefined

Göteborgs nation

Göteborgs nation är Uppsalas minsta nation, med cirka 500 medlemmar. Nationen grundades 1667 och riktade sig ursprungligen till studenter från Göteborg, Bohuslän och Halland, men är idag öppen för alla studenter från hela landet. 
Variable is undefined
dateLabel fromDate toDate cats orgs noNationCard
start stop
    Object required
Samarbetspartners